reklamoteka.pl
NIP 524-279-89-03 REGON 364153776 KRS 0000610952
Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Reklamoteka Sitek Kołbuk Spółka Komandytowa
Rzeczna 10, 03-794 Warszawa
+48 509 929 506
reklamoteka@reklamoteka.pl